mgr Iwona Pytel- dyrektor szkoły,

nauczyciel biologii
   mgr Elżbieta Ochwat - nauczyciel języka niemieckiego, pedagog szkolny
   mgr Elżbieta Bargieł - sekretarz i księgowa szkoły
   mgr Patrycja Józefowicz - nauczyciel chemii
   mgr Matylda Drzymała- nauczyciel geografii i wiedzy o społeczeństwie
   mgr Ewa Machowska- nauczyciel języka angielskiego
   mgr Małgorzata Durda- bibliotekarz
   mgr Paweł Gościński- nauczyciel języka francuskiego
   mgr Marta Górka- nauczyciel języka polskiego
mgr Tadeusz George - nauczyciel zajęć wojskowych i edukacji dla bezpieczeństwa
   ks. Marek Duda
mgr Adam Majkut- nauczyciel historii, wiedzy o kulturze i podstaw przedsiębiorczości
mgr Marta Motkowicz- nauczyciel języka angielskiego
mgr Agnieszka Szajna - nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
mgr Justyna Wojtuń- nauczyciel wychowania fizycznego
   mgr Katarzyna Zajdel- nauczyciel matematyki
   mgr Paweł Zygmunt- nauczyciel fizyki i  informatyki