Siedziba Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej, mieści się w zabytkowym pałacu Waleriana i Zofii Stawiarskich, którego otoczenie stanowi równie zabytkowy zespół parkowy.
Początki zabytkowego parku datuje się na XVIII stulecie, kiedy to również datuje sie przyznanie praw miejskich dla Jedlicza. Inicjatywa budowy nowego dworu pojawiła sie jednocześnie z planami budowy nowego kościoła, wykonania projektu podjął  się Lwowski architekt Jan Sas Zubrzycki, który jest też autorem planu kościoła. W czasie wojny część pałacu zajęli Niemcy, wykorzystując rezydencje Stawiarskich jako mieszkanie dla przedstawicieli okupacyjnych władz. U schyłku wojny pałac zajmowały wojska radzieckie następnie polskie, pobyt żołnierzy przyczynił się do dewastacji budynku, tak że u schyłku 1945 po budynku hulał jedynie wiatr. Na okres schyłku wojny przypadają także zabiegi mieszkańców Jedlicza, na czele z Władysławem Dubisem, zmierzające do utworzenia w miasteczku szkoły średniej. Zabiegi te zakończyły się powodzeniem, w październiku 1944 roku decyzją władz powstaje pierwsze w dziejach Jedlicza gimnazjum. Kluczową role w dziejach jedlickiego gimnazjum, póniej liceum miał odegrać pałac Stawiarskich. Wobec braku spadkobierców, po opuszczeniu budynku przez wojsko, udało się uzyskać zgodę władz na przeniesienie siedziby Gimnazjum do pałacu. Pomiędzy styczniem a majem 1946 roku odbył się gruntowny remont obiektu tak, że 30 maja 1946 roku odbyło się uroczyste przeniesienie Gimnazjum do gmachu pałacu Stawiarskich. Jest to przełomowy moment w dziejach pałacu Stawiarskich, w którym na stałe zadomowiła się jedlicka szkoła średnia.