W dniu 10 października 2017 roku, z inicjatywy Pani Iwony Pytel – Dyrektor LO Jedlicze, Oddział Musztry Paradnej został  przeformowany w Oddział Reprezentacyjny LO Jedlicze, w którego skład wchodzą:

I Pododdział Musztry Paradnej,

II Pododdział Musztry Paradnej,

Pododdział Pocztu Sztandarowego.

 

Do głównych zadań Oddziału Reprezentacyjnego należą:

  • Zabezpieczanie, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, uroczystości państwowych, wojskowych
    i patriotyczno-religijnych,
  • realizowanie  zadań reprezentacyjnych oraz działalność promocyjna Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu,
  • pełnienie służby wartowniczej na wyznaczonych posterunkach.

 

Na potrzeby prowadzenia zajęć dla oddziału został udostępniony budynek, znajdujący się na terenie należącym do liceum oraz teren parku.

 

Kadeci Oddziału Reprezentacyjnego:

Kadetami wchodzącymi w skład Oddziału Reprezentacyjnego są uczniowie Liceum Ogólnokształcącego                         w Jedliczu, którzy dobrowolnie zobowiązali się do pełnienia zaszczytnej służby w szeregach oddziału.

Uczniowie, którzy codziennie zasiadają w szkolnych ławkach ucząc się, uprawiając sport lub rozwijając własne pasje także godnie reprezentują szkołę, ponadto uczestniczą w pozalekcyjnych zajęciach doskonalących sprawności na potrzeby funkcjonowania Oddziału  Reprezentacyjnego.

Pododdziały podczas zajęć szkolą się w zakresie teoretycznym i praktycznym z zasad regulaminu musztry paradnej oraz musztry obowiązkowej.

 

Działalność Oddziału Reprezentacyjnego Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu, w roku szkolnym 2017/18  (do dnia 5.05.2018):

 

Jedlicze, 27.10.2017  –pokaz musztry paradnej oraz asysta podczas ślubowania kl. I LO Jedlicze,

Jedlicze, 10.11.2017 – pokaz musztry paradnej podczas XII Międzywojewódzkiego Memoriału im. Bogusława Dziury w Strzelectwie Sportowym,

Jedlicze, 11.11.2017 – asysta podczas uroczystości  Święta Odzyskania Niepodległości ,

Jedlicze, 6.01.2018 – pomoc przy zabezpieczeniu przemarszu Orszaku Trzech Króli,

Jedlicze, 14.01.2018 –pomoc przy zbieraniu funduszy dla 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ,

Zręcin, 2.03.2018 – pokaz musztry paradnej  podczas Mini Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych,

Żeglce,  4.03.2018 – pokaz musztry paradnej podczas III Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym,

Jedlicze, 22.03.2018 – pokaz musztry paradnej podczas Konkursu Poezji Patriotycznej,

Krosno, 12.04.2018 – asysta podczas Powiatowych Obchodów Zbrodni Katyńskiej oraz Katastrofy Smoleńskiej,

Krosno, 24.04.2018 – pokaz musztry paradnej podczas VII Powiatowego Pikniku Artystycznego        "Żyj zdrowo i kolorowo",

Jedlicze, 26.04.2018 – zajęcie III miejsca podczas  IV Wojewódzkiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych,

Jedlicze, 27.04.2018 – asysta podczas zakończenia roku szkolnego dla kl. III LO Jedlicze,

Jedlicze, 28.04.2018 – pokaz musztry paradnej podczas  IX Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych,

Żeglce, 2.05.2018 – asysta podczas Odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej upamiętniającej akcję AK „Pensjonat”,

Jedlicze - Iwonicz Zdrój, 3.05.2018 – pokaz musztry paradnej oraz asysta podczas Święta Konstytucji 3 Maja.