Kręcimy spot o klasie OPW, która działa u nas od 1 września 2020r, tylko 130 klas w całej Polsce uzyskało zgodę MON na realizację, wśród nich my razem z 3 Brygadą Podkarpacką, która jest naszą patronacką jednostką Dlaczego warto pomyśleć o klasie wojskowej. Klasa OPW - klasa dla ambitnych.
Program szkolenia obejmie cztery podstawowe bloki tematyczne:
  1. szkolenie bojowe (w tym m.in. taktykę, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie, obronę przed bronią masowego rażenia, łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie oraz sprawnościowe)
  2. szkolenie logistyczne (m.in. budowa i eksploatacja sprzętu, ochrona środowiska, profilaktyka pożarowa)
  3. szkolenie z wybranych przepisów prawa (w tym zagadnienia z ochrony informacji niejawnych)
  4. podstawy wychowania wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP)

 

FILM