W piątek 18 grudnia  2020 roku. podpisane zostało porozumienie w celu prawidłowej realizacji kształcenia uczniów oddziału przygotowania wojskowego pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym  w Jedliczu a 3 Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej w Rzeszowie. Porozumienie podpisał Dowódca 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Dariusz SŁOTA oraz Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu mgr Iwona PYTEL. Porozumienie zostało zawarte w celu prawidłowej realizacji procesu kształcenia uczniów którzy biorą udział w  programie” Oddziału Przygotowania Wojskowego” w Liceum Ogólnokształcącym w Jedliczu. Zgodnie z Decyzją nr 65/ BdsZ/2020 Ministra Obrony Narodowej, zezwolił na utworzenie od dnia 1  września 2020 roku oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w im. Marii Konopnickiej w Jedliczu. Jednocześnie wskazując 3 Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej w Rzeszowie jako jednostkę wojskową odpowiedzialna za prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego.

 W uroczystości podpisania porozumienia oprócz Dowódcy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie  i Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu brali udział koordynatorzy programu OPW ze strony 3 Podkarpackiej Brygady Terytorialnej w Rzeszowie Pani Krystyną Jackowiak –Batus a ze strony Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu ,ppłk. rez. SG Tadeuszem George. Akt podpisania porozumienia pomiędzy Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu a Dowódcą 3 Podkarpackiej Brygady Terytorialnej w Rzeszowie odbyło się w miłej i przedświątecznej atmosferze

W związku z uczestnictwem w powyższym programie Ministra Obrony Narodowej organom prowadzącym szkoły zostanie przyznana dotacja celowa na zakup wyposażenia i umundurowania dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w Jedliczu.

Dotacja celowa  obejmuje zakup wyposażenia wojskowego niezbędnego do prowadzenia zajęć w ramach OPW(pakiet wyposażenia szkoleniowego)oraz zakup umundurowania dla uczniów (pakiet indywidualny ucznia).