W wyjątkowo trudnym dla wszystkich czasie społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu nie zrezygnowała z kultywowanej od lat tradycji pomocy poprzez angażowanie się w ogólnopolską akcję: " Szlachetnej Paczki". Przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa zorganizowano w szkole zbiórkę dla wybranej uprzednio osoby, której zarówno sytuacja materialna, zdrowotna jaki i rodzinna jest wyjątkowo trudna. Udało się zebrać produkty pierwszej pomocy i sprzęty użytkowe, które trafią  11 grudnia do magazynu " Szlachetnej Paczki ",a stąd do potrzebującej osoby. Przygotowane paczki stanowią coś więcej niż tylko pomoc materialną. Są namacalnym dowodem, że w trudnych momentach nie zamykamy się na potrzeby innych, ale potrafimy dać impuls do wiary w nadzieję i drugiego człowieka. 
Ze strony szkoły włączanie kolejnych roczników do świadczenia pomocy jest ważnym elementem edukacji, kształtującym szlachetne, wrażliwe postawy w dorosłym już życiu. Natomiast w tym szczególnym momencie pandemii, z którą mierzymy się wszyscy, dowodem na możliwość przezwyciężania każdej trudności.