W Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Jedliczu będzie Oddział Przygotowania Wojskowego !
Decyzją Ministra Obrony Narodowej w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Jedliczu od roku szkolnego 2020/2021 zaczyna funkcjonować ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO.

Z wnioskiem o utworzenie takiego oddziału w jedlickim liceum wystąpił Powiat Krośnieński. W lutym br. radni powiatu krośnieńskiego pozytywnie odnieśli się do propozycji utworzenia nowego oddziału w szkole prowadzonej przez samorząd Powiatu. Przypomnijmy: LO im. M. Konopnickiej w Jedliczu od 2008 r. prowadzi innowacyjne nauczanie klas wojskowych.  W  2009 r.  szkoła podpisała pierwsze  porozumienie o współpracy z 21. Brygadą Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, a opiekunem klas  jest 21. Batalion Dowodzenia.

 Klasy o profilu wojskowym realizowały będą kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową, a program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego stanowić będzie dodatkowe zajęcia edukacyjne.

Przewidziano możliwość dofinansowania zakupu wyposażenia dla uczniów w formie zestawu umundurowania oraz wyposażenia dla szkoły między innymi: hełmów ochronnych, busol lub kompasów, kamizelek taktycznych, replik broni palnej, kabur do replik, masek przeciwgazowych czy noszy i zestawów medycznych, z których uczniowie będą korzystać podczas zajęć praktycznych.

Co istotne dotacja będzie udzielona w pierwszej klasie i ewentualnie również przysługiwać będzie na wymianę lub uzupełnienie zniszczonego umundurowania w trakcie trwania nauki. Dotacją objęte mogą być także dojazdy na zajęcia w jednostce wojskowej.

 

Jak przyznaje wicestarosta Andrzej Guzik –Bardzo cieszy nas zgoda MON na utworzenie takiego oddziału w LO w Jedliczu.  Będzie to niewątpliwie ogromny prestiż dla szkoły, na pewno pomoże w procesie rekrutacyjnym,  będzie dobrym startem do przygotowania uczniów do służb mundurowych, a także wpłynie na podniesienie świadomości patriotycznej wśród młodych ludzi.

Nowy oddział zacznie funkcjonować od 1 września 2020 r.

 Klasy o profilu wojskowym realizowały będą kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową, a program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego stanowić będzie dodatkowe zajęcia edukacyjne.

Przewidziano możliwość dofinansowania zakupu wyposażenia dla uczniów w formie zestawu umundurowania oraz wyposażenia dla szkoły między innymi: hełmów ochronnych, busol lub kompasów, kamizelek taktycznych, replik broni palnej, kabur do replik, masek przeciwgazowych czy noszy i zestawów medycznych, z których uczniowie będą korzystać podczas zajęć praktycznych.

Co istotne dotacja będzie udzielona w pierwszej klasie i ewentualnie również przysługiwać będzie na wymianę lub uzupełnienie zniszczonego umundurowania w trakcie trwania nauki. Dotacją objęte mogą być także dojazdy na zajęcia w jednostce wojskowej.