Kartka z kalendarza

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 27483303
  • Do końca roku: 301 dni
  • Do wakacji: 108 dni

Kierunek matematyczno-geograficzny

Klasa matematyczno - geograficzna to propozycja od lat realizowana w naszym liceum. Kierunek dla uczniów zainteresowanych naukami matematycznymi i przyrodniczymi, ale niekoniecznie zdecydowanych co do wyboru kierunku studiów. Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów, ponieważ matematyka i geografia często pojawiają się jako przedmioty rekrutacyjne na kierunkach wielu uczelni: administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, gospodarka przestrzenna, socjologia, psychologia, pedagogika, dziennikarstwo, archiwistyka, , geografia, polityka społeczna geodezja archeologia, architektura krajobrazu , kartografia, handel zagraniczny.

Ta klasa jest propozycją dla Ciebie jeżeli interesuje Cię różnorodność i wielokulturowość współczesnego świata.

W rozszerzonym zakresie poznawać będziesz zagadnienia z zakresu geografii, nauk społecznych, politycznych, wiedzy o Unii Europejskiej oraz prawa. zainteresowania będziesz mógł rozwijać dzięki kołom zainteresowań, wycieczkom tematycznym krajowym i zagranicznym. Uczniowie tej klasy mogą uczestniczyć w kole geograficznym i matematycznym, poszerzają swoje umiejętności z zakresu geografii systemów informacyjnych , geomorfologii , kartografii itp.

Uczniowie mogą pogłębiać swoja wiedzę w licznych warsztatach , wycieczkach , rajdach ,

wykładach prowadzonych przez wykładowców wyższych uczelni.

Gruntownie przygotowujemy naszych uczniów do zdawania egzaminu maturalnego .