Kartka z kalendarza

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 27483244
  • Do końca roku: 301 dni
  • Do wakacji: 108 dni

Kierunek wojskowy

 Klasa wojskowa OPW – Oddział Przygotowania Wojskowego

W 2020 r. minister obrony narodowej dysponował możliwością wydania 130 zezwoleń na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego (jedno zezwolenie – jeden oddział). Jesteśmy jedną z nich ( było ponad 250 wniosków)

 Program nauczania

 W oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego . Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową, w części praktycznej. W naszym przypadku to :3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej w Rzeszowie. Szkolenie kończyć będzie 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki.

 Finansowanie

Na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego minister obrony narodowej udzielać będzie wsparcia finansowego w postaci dotacji celowych. Kwota dofinansowania to prawie 70 tys. Między innymi finansowanie będzie umundurowanie uczniów oraz wyposażenie szkoleniowe.

Klasa wojskowa jest dla tych, którzy lubią wyzwania i aktywny tryb życia. Obozy szkoleniowe, poligony, zajęcia w z żołnierzami w różnych jednostkach wojskowych, treningi strzeleckie sprawią, że cztery lata liceum miną błyskawicznie. Kierunek pozwoli na kształtowanie umiejętności pracy w zespole, kreatywnego działania i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Uczniowie po odbyciu szkolenia obozowego TARGET 5 otrzymają :certyfikat  ukończenia tego szkolenia certyfikowanego  przez Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych i Stowarzyszenie Instruktorów Służb Mundurowych  a ponadto:

- Certyfikat ukończenia  szkolenia z zakresu taktyki wojskowej i policyjnej na poziomie unitarnym oraz ukończenia podstawowego szkolenia technik linowych:

- Certyfikat potwierdzający szkolenie sanitarne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej:

- Karty ICE ( IN Case of Emergency” w nagłym wypadku”).

MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ NA WSZYSTKICH UCZELNIACH!!!
PRZYKŁADOWE KIERUNKI I MIEJSCA GDZIE MOŻESZ STUDIOWAĆ TO:

  • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie – bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo,
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - bezpieczeństwo wewnętrzne,
  • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,

- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu,

-Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu,

- Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu ,Zegrzu i Poznaniu,

  • Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie
  • Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie