Powiatowa Inauguracja Roku Marii Konopnickiej

Powiatowe obchody Roku Marii Konopnickiej zorganizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Krośnie odbyły się w naszej szkole 29 kwietnia..
Wprowadzeniem do uroczystości było okolicznościowe wystąpienie dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu Pawła Bukowskiego, który przedstawił najciekawsze i mniej znane wątki z życia i twórczości pisarki.

Następnie zaproszeni goście obejrzeli montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów naszego liceum. Młodzież przygotowała nauczycielka języka polskiego Marta Górka.
Inauguracja Roku autorki „Roty” była okazją do podsumowania konkursów w dwóch kategoriach:
Konkurs prezentacja multimedialna "Maria Konopnicka - życie i twórczość":
I miejsce - Julia Lorens - SP Iwonicz
II miejsce - Joanna Dubis - SP Zręcin
III miejsce - Julia Zych - SP Potok
Wyróżnienia : Amelia Kudroń - SP Zręcin
Mateusz Mrozek - SP Bóbrka
Dodatkową nagrodą dla autorki zwycięskiej pracy będzie jej prezentacja w Chicago podczas obchodów Roku Marii Konopnickiej zorganizowanych przez Związek Klubów Polskich dla szkół polonijnych.

Konkurs plastyczny "Maria Konopnicka - życie i twórczość"
I miejsce - Joanna Such - SP Iwonicz
II miejsce - Jagoda Fijałkowska - SP Iwonicz
III miejsce - Lena Łątka - SP Długie

Nagrody laureatom wręczali: przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz, starosta krośnieński Jan Pelczar, dyrektor – etatowy członek Zarządu Powiatu Monika Subik i radna Powiatu Józefa Winnicka – Sawczuk.
Obchodom towarzyszyły dwie wystawy, zwycięskich prac plastycznych oraz ekspozycja udostępniona przez Muzeum w Żarnowcu pt. „Maria Konopnicka – życie, dzieło i duch”.