Klasa wojskowa jest dla tych, którzy lubią wyzwania i aktywny tryb życia. Obozy szkoleniowe, poligony, zajęcia w z żołnierzami w różnych jednostkach wojskowych, treningi strzeleckie sprawią, że trzy lata liceum minie błyskawicznie. Kierunek pozwoli na kształtowanie umiejętności pracy w zespole, kreatywnego działania i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Innowacja pedagogiczna i porozumienie z 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich to gwarancja dobrego przygotowania do służb mundurowych potwierdzona certyfikatem.

Od 1 września 2018 roku  klasy  o profilu wojskowym Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu będą brały udział w Pilotażowym Programie Wspierania Szkół Ponadgimnazjalnych Prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, który będzie realizowany przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej

Udział w tym programie przyniesie realne korzyści dla ucznia klas wojskowych poprzez:

- wsparcie absolwentów Liceum przy wyborze przez nich ścieżki zawodowej,

- pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej,

- przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach(dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji

- stałe konsultacje(już w toku realizacji programu)przedstawicieli Terenowych organów Administracji Wojskowej w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywanie możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

-  dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia(w formie dotacji celowych dla szkół),

- wystawienie zaświadczenia potwierdzającego realizacje programu nauczania ”Edukacja Wojskowa” w Certyfikowanych pionach Wojskowych Klas Mundurowych wraz z informacja o ocenie końcowej i zakresie zrealizowanego materiału,

- wpisu na świadectwie ukończenia szkoły” Edukacja wojskowa ”jako przedmiotu uzupełniającego(wraz z oceną końcową).

Uczniowie po odbyciu szkolenia obozowego TARGET 5 otrzymają :certyfikat  ukończenia tego szkolenia certyfikowanego  przez Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych i Stowarzyszenie Instruktorów Służb Mundurowych  a ponadto:

- Certyfikat ukończenia  szkolenia z zakresu taktyki wojskowej i policyjnej na poziomie unitarnym oraz ukończenia podstawowego szkolenia technik linowych:

- Certyfikat potwierdzający szkolenie sanitarne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej:

- Karty ICE ( IN Case of Emergency” w nagłym wypadku”).

 

MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ NA WSZYSTKICH UCZELNIACH!!!
PRZYKŁADOWE KIERUNKI I MIEJSCA GDZIE MOŻESZ STUDIOWAĆ TO:

  • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie – bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo,
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - bezpieczeństwo wewnętrzne,
  • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,

- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu,

-Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu,

- Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu ,Zegrzu i Poznaniu,

  • Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie
  • Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie