Lekcja 1A 1B 1G 2 3
poniedziałek 1 muz muz rel wf dz wf dz
2 j.ang rel mat wf chł wf chł
3 wf dz edb j.n/j.fr j.ang mat
4 wojsk j.pol j.n/j.fr mat j.a/j.a
5 wojsk j.pol j.a/j.a hist j.n/j.fr
6 j.ang j.n/j.fr edb j.pol j.ang
7 hist j.a/j.a wojsk j.niem j.pol
8 edb j.a/j.a     j.pol
9         wojsk
wtorek 1 wf chł wf chł wf chł j.pol j.ang
2 wf chł wf chł wf chł j.ang j.pol
3 wf dz g.w. j.n/j.fr biol mat
4 j.pol j.n/j.fr wf dz rel mat
5 j.niem film hist mat rel
6 j.niem film rel mat  
7 mat rel j.pol g.w.  
8 rel mat      
9          
  1 wf chł wf chł wf chł rel j.pol
środa 2 geo j.a/j.a wf dz j.pol rel
3 rel wf dz j.a/j.a mat b/h/g
4 wf dz mat inf/j.a j.ang b/h/g
5 sport hist geo biol j.a/j.a
6 j.ang fiz mat wf dz wf dz
7 j.ang mat fiz wf dz wf dz
8 mat   inf/j.a wf chł wf chł
  9 inf/-     wf chł wf chł
  1 plast plast j.pol j.ang b/h/g
czwartek 2 g.w. inf/j.a j.pol j.niem b/h/g
3 j.pol inf/j.a g.w. j.ang mat
4 j.pol wos mat j.niem j.a/j.a
5 biol j.pol pp mat j.ang
6 chem biol wos j.pol mat
7 mat chem wf dz biol j.pol
8   wf dz chem biol  
9   wf dz      
piątek 1 inf/- j.a/j.a mat   h/prz
2 fiz mat j.pol j.ang h/prz
3 j.ang geo hist j.ang mat
4 mat hist pp j.pol j.ang
5 wos j.pol biol hist g.w.
6 j.pol   wok mat  
7 hist     mat  
8          
9