1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017 r.

 

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.

 

3.

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

 

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

 

5.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

27 kwietnia 2018 r.

 

6.

Egzamin maturalny

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowejformule/komunikaty-i-informacje/;

 

 

 

7.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

 

 

8.

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

 

9.

Dodatkowe dni wolne : 2,3 listopad 2017

2 styczeń 2018

2,4,7,8 maj 2018

1 czerwiec 2018

20,21 czerwiec 2018