12 grudnia 2017 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w warsztatach profilaktycznych, które miały na celu rozbudzić motywację do podejmowania aktywności i dbania o własny rozwój. Zajęcia miały charakter aktywny. Uczniowie w trakcie wielu ćwiczeń i gier grupowych szukali odpowiedzi na pytanie, jak zmobilizować się do uczestnictwa w  różnych formach aktywności w szkole i poza szkołą. Trener, który prowadził zajęcia przedstawił uczniom różne sposoby mobilizowania się, pokazywał jak nasza wytrwałość i chęć działania może zaowocować sukcesem. Wyznaczanie celów nastawia nasz umysł na ich osiągnięcie. Zanim zaczniemy coś robić, dokładnie powinniśmy zastanowić  się nad tym, co chcemy osiągnąć. O wiele łatwiej jest być zmotywowanym, gdy wiemy, jaki ma być efekt naszego działania.

Cele powinny być ambitne - im większy cel, tym większe pobudzenie dla naszego umysłu. Motywacja jednak nie może być  jednorazowym i krótkotrwałym  impulsem  do działania, ale pewnym procesem pobudzającym nas do dłuższego wysiłku. Warto znaleźć swoją życiową ścieżkę, odkryć talenty i pasje, które spowodują, że nauka a później praca zawodowa będą przyjemnością. Powodzenia !!!