20 listopada 2017 r. aula naszego liceum została zamieniona na bronowicką chatę. Ta magiczna podróż w czasie i cofnięcie się o 117 lat do podkrakowskiej wsi możliwe było za sprawą uczniów, którzy pod kierunkiem M. Górki  wcielili się w przydzielone role. I tak w roli ciekawego świata Czepca wystąpił Szymon Sajdak, zbywany przez Dziennikarza- Kacpra Misztę.Pełna naturalności i energii Klimina- Zuzanna Czekańska bez kompleksów wdała się w dyskusję z wyniosłą i nieznającą realiów wsi Radczynią- Aleksandrą Zwiercan. Czar pary młodej, zalotność i naiwność Panny Młodej- Katarzyny Kochanek oraz gadulstwo i fascynacja wsią Pana Młodego- Mateusza Budy uwypukliło zjawisko chłopomanii. Natomiast w poetyckość świata i magiczny jego wymiar wprowadzili: Rachela- Aleksandra Franus i Poeta- Jakub Leśniak. Nad wszystkim oczywiście czuwał właściciel chaty, czyli Gospodarz- Remgiusz Węgrzyn , niemający złudzeń, co do prawdziwych relacji między inteligencją a chłopami. Przepiękne stroje, biesiadny stół i Chochoł dopełniły całości.