W dniu 27.10.2017r w murach naszego liceum odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Dowódcą ślubowania był płk Tadeusz George, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa oraz wiedzy ogólnowojskowej. Tym samym 27 uczniów dołączyło do naszej społeczności szkolnej. Wśród zaproszonych gości byli: pani Teresa Kuźniar-naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, porucznik Ewelina Machucka - przedstawicielka 21 Batalionu Dowodzenia w Rzeszowie, pan Piotr Bril – Radny Powiatu Krośnieńskiego, pan Mariusz Kielar – dyrektor ZS im. A. Krajowej w Jedliczu oraz pan Wojciech Florczak – dyrektor GOSiR w Jedliczu. W tym ważnym dniu nie zabrakło również rodziców, którzy tak licznie przybyli na tę uroczystość oraz grona pedagogicznego na czele z panią dyrektor Iwoną Pytel i pracowników szkoły. Ten dzień , to również święto patronki naszego liceum – Marii Konopnickiej. Z tej okazji młodzież naszego liceum pod kierunkiem pani Marty Górki, przygotowała część artystyczną pt.” Ojczyzno moja , bądź błogosławiona”. Apel ten przybliżył wszystkim postać pisarki oraz przypomniał jej twórczość.