W dniu 16.10.2017 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Jedliczu, żołnierze 21 Batalionu Dowodzenia w ramach realizacji Planu Współpracy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w roku 2017,przeprowadzili szkolenie dla uczniów z klas wojskowych.Temat szkolenia to prowadzenie rozpoznania przez drużynę i pluton.
W ramach tego tematu uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi sposobami określania odległości w terenie.Wcześniej podzieleni na drużyny,sporządzali szkice obserwacji terenu,wyznaczali azymuty przy użyciu busoli wojskowych,prowadzili obserwacje w terenie przy użyciu lornetek oraz przy ich użyciu obliczali odległości obiektów znajdujących się w terenie.