Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – należy dostarczyć  zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.