Nasza szkoła otrzymała trzy laptopy  od Powiatu Krośnieńskiego, który  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Powiat Krośnieński - Zdalna Szkoła. Celem projektu jest doposażenie szkół ponadpodstawowych,  w tym nauczycieli  i uczniów, w sprzęt komputerowy niezbędny  do prowadzenie lekcji i uczestniczenia w nich w trybie zdalnym.