Od dnia 12 do 25 marca 2020 r. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach