Kolor czerwony stał się przewodnim w piątek - 14 lutego, czyli tradycyjne święto zakochanych. Było lirycznie i zabawnie, a nad wszystkim czuwali uczniowie z klasy I bp, którzy przygotowali i prowadzili quiz o najsłynniejszych romansach w literaturze,zabawy i wróżby. Było też stoisko z ciasteczkami z wróżbą.Romantyczny klimat poprzez muzyczną oprawę i wspaniałą dekorację dopełnił całości. Młodzież mogła utrwalić te chwile, korzystając z foto-budki. Entuzjazm jaki towarzyszył wszystkim zgromadzonym był najlepszą miarą wyjątkowo udanej zabawy. Mamy nadzieję, że będzie to dobry impuls do kolejnych działań, gdyż jak się okazało uczniowie skrywają wiele talentów, które dopiero przy takich okazjach się ujawniają.