4 lipca poznaliśmy wyniki  egzaminu maturalnego, które szczególnie dobre są w LO im. M. Konopnickiej . Zdawalność wyniosła 92% , jest wyższa niż w kraju a także wyższa niż w liceach krośnieńskich ( w kraju 80,5%, Krosno LO 89 %), a wyniki z przedmiotów obowiązkowych przewyższają średnią krajową: matematyka – 62 % ( w kraju - 58%), język angielski – 80 % ( Polska - 72%). Bardzo  dobre wyniki zanotowano z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym. Wyniki znacznie lepsze od średniej krajowej uzyskano z języka polskiego 77 % ( w kraju 55%) i języka angielskiego – 72% ( w kraju 56 %)

 Życzymy Maturzystom, aby wyniki egzaminu maturalnego pozwoliły dostać się na wymarzone studia.