Informacje dla kandydatów - harmonogram

 

19czerwca(środa) do 15.00

21 czerwca (piątek) od 8.00 do  17.00

24 czerwca ( poniedziałek) od 8.00 do 16.00

25 czerwca ( wtorek) od8.00 do 15.00

 

UZUPEŁNIENIE  WNIOSKU  O  PRZYJĘCIE DO  SZKOŁY, SKŁADANIE  NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

 

1.Świadectwoukończeniaszkoły podstawowej/gimnazjum(oryginał lub kopia)

 

2.Zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego(OKE)(oryginał lub kopia)

 

3.Zaświadczenia laureata lub finalisty(art.132 ustawy Prawo oświatowe, Dz. U. 2017 poz. 59)(oryginał lub kopia)

 

 

25 czerwca godz. 16.00 Spotkanie informacyjne dla rodziców i kandydatów do liceum

 

 

5 lipca2019r. (piątek)godz.10.00

 

OGŁOSZENIE  LISTY  KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO LO  

 

 

Od  5 do  10 lipca

(piątek, poniedziałek, wtorek, środa)

od  godz. 9.00  do  15.0

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego, woli przyjęcia do szkoły, poprzez:

 

1.Przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, oryginału zaświadczenia laureata/ finalisty, jeżeli nie były one złożone w terminie wcześniejszym tj.,

19-25 czerwca 2019r.

 

2.Podpisanie oświadczenia woli uczęszczania do LO przez kandydata

 i rodzica