Uczniowie naszego liceum odnieśli duży sukces w ogólnopolskim konkursie w ramach programu „Szkoła wolna od używek”. Celem konkursu było promowanie działań mających wpływ na kształtowanie prozdrowotnych nawyków i asertywnych postaw w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Konkurs polegał na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowegoo tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Ekipa filmowców w składzie: Ania Klekot, Kuba Grzesik, Przemek Sysoł, Patryk Dobrzański, Kuba Krówka i Kuba Kasza, zrealizowała film pt. „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”. Film zajął I miejsce na szczeblu powiatowym i II miejsce na etapie wojewódzkim.

Gratulacje! Czekamy na Oskary !

https://youtu.be/uyW8L1_rvec