Uczniowie  klas mundurowych z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu w dniu 29 kwietnia 2019 roku wzięli udział w V Wojewódzkim Przeglądzie Klas Mundurowych w Rymanowie Zdroju. Organizatorem turnieju był Podkarpacki Kurator Oświaty i Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie. Pododdział Reprezentacyjny pod dowództwem kadeta dyplomowanego Szymona Sajdaka na pokazie musztry obowiązkowej i paradnej wystąpił w umundurowaniu polowym   z replikami broni strzeleckiej.

Uczniowie przedstawili bardzo skomplikowany układ, który wymagał   dużego skupienia i precyzji wykonania.. Uczniowie bardzo dobrze  się zaprezentowali zwłaszcza w pierwszej części ,czyli musztrze obowiązkowej po której zajmowali drugie miejsce w Turnieju. Czego dowodem  również były gromkie brawa ze strony licznie zgromadzonej widowni na placu ćwiczeń po zakończeniu pokazu. Do rywalizacji w V Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych przystąpiły cztery zespoły z czterech szkół. Po rozegraniu dwóch konkurencji tj. musztry podstawowej i musztry paradnej komisja ogłosiła wyniki:

  1. Zespół Szkół Publicznych Liceum Ogólnokształcące w Rymanowie
  2. Zespół Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy
  3. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Jedliczu
  4. Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy mieli okazję delektować się przepysznym wojskową grochówką.

                                                   Opiekun pododdziału

  ppłk rez.SG Tadeusz George