Już po raz  dwudziesty Starostwo Powiatowe w Krośnie, wspólnie z Gminą Jedlicze i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jedliczu, zorganizowało konkurs plastyczny pt. „Moje Boże Narodzenie”. Uroczysty finał imprezy, która odbyła się w ramach Powiatowego Festiwalu Świątecznego, odbył się 7 stycznia po raz pierwszy w murach pałacu Stawiarskich gdzie mieści się Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Jedliczu. Nagrody rzeczowe wraz z gratulacjami i pamiątkowymi dyplomami laureatom konkursu wręczali dyrektor – urzędujący członek Zarządu Powiatu Monika Subik i zastępca burmistrza gminy Jedlicze Ryszard Zagórski .
Oprawę artystyczną nawiązującą do tematu konkursu przygotowali uczniowie liceum pod kierunkiem Katarzyny Zajdel. Gratulujemy laureatom !

Laureaci konkursu:
kat. SP klasy I – III
I m. – Oliwia Grędysa, SP  Lubatówka
II m. -  Szymon Szajna, GOK Iwonicz – Zdrój
III m. – Julia Węgrzyn, SP Lubatówka
Wyróżnienia: Maja Zima, Lena Parylak, Aleksandra Kielar, Lena Zygmunt oraz Filip Szczurek – SP Lubatówka; Kornel Ziemiański, Wiktor Hanus – SP w Posadzie Górnej; Julia Cząstka – GOK Iwonicz – Zdrój; Julia Pęcak – SP Faliszówka.
kat. SP klasy IV – VI
I m. – Krzysztof Łukaszewski, SP Chorkówka
II m. – Weronika Szkaradek, SP Wojaszówka
III m. – Tomasz Torba, SP w Kopytowej
Wyróżnienia: Emilia Machura, Iwona Czenczek, Kacper Czaja, Robert Rodzinka – SP Chorkówka; Karol Słabniak – SP Jedlicze; Jagoda Fijałkowska, Oliwia Starowiejska, Sara Rygiel – GOK Iwonicz – Zdrój.
kat. SP klasy VII i Gimnazja
I m. – Kacper Firlej – SP Chorkówka.