Rewitalizacja zabytkowych parków i budynków jest bardzo kosztowna  a sama procedura przygotowująca projekt skomplikowana. Wymaga współpracy i zaangażowania kompetentnych specjalistów, instytucji  zajmujących się ochroną zabytków, architekturą krajobrazu, administracją samorządową i rządową, a jeśli korzysta się z dofinansowania ze środków unijnych liczba partnerów przy takim przedsięwzięciu jeszcze się powiększa. Tak też było z naszym Pałacem Rodziny Stawiarskich, będącym naszą siedzibą. Po wielu miesiącach ciężkiej pracy 18 października 2018r. nastąpiło uroczyste przekazanie zrewitalizowanego parku i pałacu.

Pani Dyrektor Liceum Iwona Pytel przywitała najważniejszych gości : Starostę Powiatu Krośnieńskiego – Pana Jana Juszczaka, wicestarostę – Pana Adolfa Kasprzyka, Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego – Pana Kazimierza Gładysza, Burmistrz Gminy Jedlicze - Panią Jolantę Urbanik, Przewodniczącego Rady Gminy Jedlicze – Pana Piotra Woźniaka, Proboszcza Parafii p.w. Św. Antoniego w Jedliczu – Księdza Stanisława Turonia, Dyrektora etatowego – Pana Aleksandra Mercika, sekretarza Powiatu – Panią Zdzisławę Żywiec, skarbnika powiatu – Panią Krystynę Kaszę, radnych powiatu i gminy, specjalistę od projektów unijnych – Panią Anetę Jarecką, wykonawców projektu, dyrektorów i kierowników placówek oświatowych z terenu powiatu i gminy, przedstawicieli mediów, Rodziców, Grono Pedagogiczne, emerytowanych nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów.

Po odśpiewaniu w obecności pocztu sztandarowego hymnu, zgromadzeni mogli podziwiać perfekcyjny pokaz musztry paradnej w wykonaniu szkolnego oddziału reprezentacyjnego.

 O realizacji projektu i jego znaczeniu dla lokalnej społeczności opowiedział Starosta Powiatu Krośnieńskiego ,a szczegółowe informacje o kosztach i pracach przedstawił wicestarosta.

Okolicznościowy referat przedstawił nauczyciel historii Adam Majkut, który  zreferował dzieje Rodziny Stawiarskich i historię ich siedziby –pałacu zaprojektowanego przez polskiego architekta ze Lwowa  Jana Karola Sas -Zubrzyckiego.  Pani Dyrektor Iwona Pytel dziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do rewitalizacji parku i pałacu dzięki , którym możemy podziwiać park i pałac w nowej odsłonie. W dalszej części zwróciła uwagę na postać inicjatora i wieloletniego Dyrektora Liceum Władysława Dubisa.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście : Pani Burmistrz Jedlicza, Przewodniczący Rady Gminy,  Pan Zdzisław Łopatkiewicz,  Pani Anna Zaleszczuk- wnuczka Władysława Dubisa i radna Gminy Jedlicze. Wszyscy przemawiający zachwyceni pięknem zrewitalizowanego parku i pałacu  podkreślali znaczenie obiektu  dla społeczności lokalnej.    

W związku z Dniem Edukacji Narodowej Pani Dyrektor nagrodziła wyróżniających się nauczycieli Liceum, których podopieczni zdobyli w minionym roku szkolnym nagrody w powiatowych i ogólnopolskich konkursach literackich, recytatorskich, historycznych, plastycznych.  

W części artystycznej młodzież przygotowana pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego – Pani Marty Górki zaprezentowała montaż słowny oparty na tekstach Marii Konopnickiej poświęcony jej relacjom z Bogiem.

Park i budynek przeszedł metamorfozę. Przekonali się o tym wszyscy przybyli, którzy po zakończeniu spotkania spacerowali po pięknych alejkach parkowych, zwiedzali dwie nowopowstałe sale muzealne poświecone historii pałacu oraz lokalnemu społecznikowi Władysławowi Dubisowi. Dziękujemy wnuczce Władysława Dubisa - Pani Annie Zaleszczuk za udostępnienie pamiątek rodzinnych a Pani Jolancie Wiatr za poświęcony czas na ich wybór. Dzięki oryginalnym eksponatom sale muzealne są ciekawsze, oparte o autentyczne i unikalne dokumenty. Sale powstały dzięki zaangażowaniu i kreatywności Pani Marty Górki i Pani Matyldy Drzymały oraz pomocy pracowników oraz uczniów naszego Liceum. Mamy nadzieję, że zainspirują uczniów do prowadzenia badań i śledzenia śladów historii a odwiedzającym pozwolą na sentymentalną podróż w przeszłość.

 Uroczystości zakończył poczęstunek, sympatyczne rozmowy, wspomnienia przy kawie.

Zapraszamy serdecznie do odwiedzania parku oraz sal muzealnych.