W dniu 26 września grupa młodzieży z naszego Liceum wzięła udział w Europejskim Dniu Języków Obcych zorganizowanym przez PWSZ w Krośnie. Celem tej imprezy było promowanie różnorodności kulturowej i językowej, a przede wszystkim propagowanie nauki języków obcych. Na początku młodzież zgromadzona w auli PWSZ wysłuchała wykładu wygłoszonego przez Dr Bartosza Gołąbka. Następnie rozpoczęły się zajęcia językowe w grupach.

Nasi uczniowie wzięli udział w warsztatach tłumaczeniowych z j. angielskiego, a jeden z nich pokusił się o udział w zajęciach z j. hiszpańskiego.