16-stego września 2018 r. w miejscowości Łajsce odbył się charytatywny piknik rodzinny,  w którym organizatorzy zbierali fundusze na pomoc dla Zuzi. W Naszym liceum za zgodą pani dyrektor Iwony Pytel została przeprowadzona zbiórka pieniędzy, które w dniu pikniku zostały przekazane rodzicom Zuzi wraz z drobnym upominkiem od oddziału reprezentacyjnego. Po pokazie musztry paradnej kadeci oddziału reprezentacyjnego  zostali na pikniku, aby uchylić rąbka tajemnicy z życia ucznia klasy wojskowej. Dzięki zaangażowaniu kadetów można było zgłębić tajniki musztry paradnej, składania i rozkładania KBK AK 47 (PAK), postawy taktyki i obchodzenia się z bronią oraz zrobić pamiątkowe zdjęcie  z udostępnionym sprzętem, a także z członkami Oddziału.