W dniach 16-18 kwietnia br. uczniowie z klas mundurowych uczestniczyli w obozie wojskowym. Myczkowce przywitały nas piękną  i słoneczną pogodą. Program obejmował szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu taktyki czarnej i zielonej, technik linowych oraz sanitarne. Młodzież utrwalała zasady udzielania I pomocy medycznej oraz obsługi kamizelki KED.W ramach obozu uczniowie również mieli zorganizowane zajęcia z paintballu podczas których mogli przećwiczyć wyuczone taktyki wojskowe, uczyli się rozkładać wojskowe pałatki oraz rozpalać ogniska. Uczestnicy obozu uczyli się technik rozpoznawczych, topografii, maskowani, komunikacji niewerbalnej i wytrzymałości w trudnych warunkach.