którego organizatorami byli: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – Oddział w Krośnie,Starosta Powiatu Krośnieńskiego,Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Jedliczu,  odbył się 13.04.2018r. w siedzibie tegoż Liceum. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa poświęcona życiu i dziełu Prymasa Polski Stefana  kardynała Wyszyńskiego, którego  Św. Jan Paweł II określił słowami:„Taki człowiek zdarza się   raz na tysiąc lat”. Zmagania konkursowe przebiegały w dwóch etapach. Etap powiatowy poprzedziły testy przeprowadzone w szkołach i zwycięzcy tych zmagań zostali zakwalifikowani do dalszej rywalizacji. Do Jedlicza przyjechali najlepsi. 

            W trakcie etapu powiatowego konkursu uczniowie pisemnie odpowiadali na 28 pytań. Zwycięzcy zaimponowali jury swoją ogromną wiedzą.

Miejsce I – Stanek Natalia, Zespół Szkół Nr 5 w Krośnie;

II –Wietecha Julia,Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu;

III – Miś Beata, Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich z Iwonicza Zdroju;

Wyróżnienia: Lidwin Jakub, Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu;

Różowicz Katarzyna, Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich z Iwonicza Zdroju;

Krówka Jakub, Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu;  Twaróg Patrycja. Wszyscy laureaci wraz z gratulacjami otrzymali nagrody z rąk Starosty Krośnieńskiego - Jana Juszczaka, Dyrektor LiceumOgólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu - Iwony Pytel oraz Przewodniczącego Rady Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” – Oddział w Krośnie i jednocześnie przewodniczącego jury konkursu –Krzysztofa Sterkowca. 

            Po teście wszyscy oglądnęli  wystawę oraz  film przedstawiający historię internowania Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Komańczy„Jako w niebie, taki i w Komańczy”. Ten fabularyzowany dokument w reżyserii Macieja Wójcika na podstawie scenariusza Marcina Ziobrozrealizowany przez Bogdana Miszczaka, właściciela Telewizji Obiektyw z Krosna wywarł duże wrażenie na widzach.