W dniu 26 marca nasze liceum po raz kolejny wzięło udział w Targach Edukacyjnych zorganizowanych w Krośnie. Targi mają pomóc gimnazjalistom klas trzecich w podjęciu trudnej decyzji jaką jest wybór dalszej edukacji. Podczas Targów nasza szkoła zaprezentowała  stanowisko, które umożliwiło  zapoznanie się z naszą ofertą edukacyjną. Uczniowie LO, którzy brali udział w promocji szkoły chętnie udzielali wszelkich informacji zainteresowanym gimnazjalistom.