W dniu 27.10.2017r w murach naszego liceum odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Dowódcą ślubowania był płk Tadeusz George, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa oraz wiedzy ogólnowojskowej. Tym samym 27 uczniów dołączyło do naszej społeczności szkolnej. Wśród zaproszonych gości byli: pani Teresa Kuźniar-naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, porucznik Ewelina Machucka - przedstawicielka 21 Batalionu Dowodzenia w Rzeszowie, pan Piotr Bril – Radny Powiatu Krośnieńskiego, pan Mariusz Kielar – dyrektor ZS im. A. Krajowej w Jedliczu oraz pan Wojciech Florczak – dyrektor GOSiR w Jedliczu. W tym ważnym dniu nie zabrakło również rodziców, którzy tak licznie przybyli na tę uroczystość oraz grona pedagogicznego na czele z panią dyrektor Iwoną Pytel i pracowników szkoły. Ten dzień , to również święto patronki naszego liceum – Marii Konopnickiej. Z tej okazji młodzież naszego liceum pod kierunkiem pani Marty Górki, przygotowała część artystyczną pt.” Ojczyzno moja , bądź błogosławiona”. Apel ten przybliżył wszystkim postać pisarki oraz przypomniał jej twórczość.

Los pierwszoklasisty nie jest łatwy. Młodzi muszą się odnaleźć w  nowej szkole, nawiązują nowe znajomości, w ich życiu pojawiają się nieznani nauczyciele, koleżanki i koledzy.  Całe środowisko szkolne stara się im w tym pomóc. Po zapoznaniu się z wychowawcą, z budynkiem szkoły (Pałacem Stawiarskich) i jej dziejami, z patronką szkoły, którą jest Maria Konopnicka i jej muzeum  (temu zapoznaniu i wzajemnej integracji pierwszaków służy piesza wycieczka do Żarnowca – 20.09.2017r.), stopniowo znajdują swoje miejsce. Dopełnieniem przyjęcia do naszej społeczności nowych jest ślubowanie ( 27.10.2017r.) oraz otrzęsiny (21.11.2017r.)Te ostatnie udowodniły, że klasa pierwsza już się zaaklimatyzowała. Super współpracowali ze sobą i wychowawcą. Bardzo żywiołowo wzajemnie sobie kibicowali w trakcie wszystkich konkurencji, jakie przygotował dla nich Samorząd Uczniowski: pili mleko z miseczek (jak na koty przystało), jedli jabłka trzymane przez kolegów, tańczyli z miotłą, rysowali wychowawcę, współzawodniczyli w kalamburach. Kochani nasi młodzi przyjaciele – witamy Was w naszym gronie.

Po otrzęsinach wszyscy chętni uczestniczyli w szkolnej andrzejkowejdyskotece.