W dniu 16.10.2017 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Jedliczu, żołnierze 21 Batalionu Dowodzenia w ramach realizacji Planu Współpracy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w roku 2017,przeprowadzili szkolenie dla uczniów z klas wojskowych.Temat szkolenia to prowadzenie rozpoznania przez drużynę i pluton.
W ramach tego tematu uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi sposobami określania odległości w terenie.Wcześniej podzieleni na drużyny,sporządzali szkice obserwacji terenu,wyznaczali azymuty przy użyciu busoli wojskowych,prowadzili obserwacje w terenie przy użyciu lornetek oraz przy ich użyciu obliczali odległości obiektów znajdujących się w terenie.

Tradycją LO w Jedliczu są wyjazdy uczniów, którzy aktywnie uczestniczą w działaniach podejmowanych przez  szkołę. 12. 10. 2017 grupa „aktywnych” wyruszyła do Sandomierza, będącego celem tegorocznej wycieczki. Pierwszym punktem programu było przejście Trasą Podziemną i wysłuchanie interesującej historii miasta. Następnie uczniowie zwiedzili rynek , obiekty zabytkowe i te związane z popularnym serialem „ Ojciec Mateusz”. Kolejną atrakcją był rejs statkiem po Wiśle. Licealiści opieczętowani przez Kapitana statku  oglądali stąd urzekającą panoramę miasta. Po rejsie wyruszyli na spacer wąwozem „ Królowej Jadwigi”. Jest to ciekawa forma geologiczna utworzona w skałach  lessowych przez wodę odsłaniającą  fantazyjnie wykształcone korzenie drzew. Zakończeniem wycieczki był odpoczynek w pizzerii na sandomierskim rynku. Pełni wrażeń , zachwyceni architekturą i atmosferą miasta uczniowie wrócili do domu.

Na początku września wybraliśmy Komisję Wyborczą i ogłosiliśmy kalendarz wyborczy, który przewidywał miedzy innymi debatę oksfordzką, która odbyła się 19 września. Podczas tej debaty mieliśmy okazję do lepszego poznania dwóch kandydatów  (Mirka i Szymona) na przewodniczącego Samorządu. Poznaliśmy plany i propozycje konkretnych działań kandydatów.  Debata była też szansą na przyjrzenie się przyszłemu  skarbnikowi.

- właściwie Dzień Edukacji Narodowej to święto pracowników oświaty.  Z tego też powodu do wspólnego świętowania   zaprosiliśmy wszystkich pracowników szkoły i przedstawicielki Rady Rodziców.  Zebraliśmy się w holu szkoły, by podziękować i uhonorować nagrodami naszych przyjaciół. Pani Dyrektor kilka dni wcześniej ogłosiła, że nagrodę Starosty Krośnieńskiego za wybitne osiągnięcia w pracy pedagogicznej otrzymała Katarzyna Zajdel, zaś nagrody dyrektora: Matylda Drzymała, Paweł Zygmunt, Marta Górka, Ewa Machowska, Adam Majkut, Agnieszka Szajna.

Uczniowie klas wojskowych z Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu w dniach od 18.10.17 r. do 20.10.17 r. przebywali na trzydniowym obozie wojskowo-- kondycyjnym z elementami survivalu w Bieszczadach. W programie obozu był m. in. marsz kondycyjny na Małą Rawkę, Dużą Rawkę i Krzemieniec, szkolenie  graniczne w porze nocnej  przy użyciu sprzętu noktowizyjnego. Uczniowie zapoznali się ze specyfiką służby granicznej w Placówce Straży Granicznej w Krościenku na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, gdzie są dokonywane kontrole paszportowe i celne  podróżnych na wjazd z Ukrainy do Polski i z Polski do Ukrainy.

W dniach 11-13 września 2017 r. na obiektach Cywilno-Wojskowego Związku Sportowego „Zawisza” w Bydgoszczy odbył się Finał Centralny 56. Zawodów Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety 2017” zorganizowany przez Wojskowe Stowarzyszenie „Sport-Turystyka-Obronność”. Przedsięwzięcie realizowane było w formie zadania zleconego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W zawodach wzięli udział reprezentacje( zwycięzcy eliminacji wojewódzkich w kategorii dziewcząt i chłopców). W 56 Finale Centralnych Zawodów Strzeleckich ”O Srebrne Muszkiety 2017 wzięli Udział uczniowie z Klasy Wojskowej z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej z Jedlicza, którzy reprezentowali województwo podkarpackie. Na pięknych  Obiektach Zawiszy w Bydgoszczy z Liceum Ogólnokształcące w